Slijedeći misiju i cilj s kojim je Regionalni centar osnovan, u 2016. godini planiramo održati niz predavanja i radionica kojima ćemo dati odgovor na najčešća pitanja i probleme s kojima su naši poljoprivrednici suočeni ili će se suočiti u skoroj budućnosti, ukoliko je takve probleme moguće predvidjeti.

Neke od tema na kojima će Regionalni centar staviti naglasak u 2016. godini:

 1. TEMA: Aflatoksini i njihovo štetno djelovanje

Predavač: Vlatka Jurković, mag. ing. tech. aliment.
Trajanje predavanja: 120 min.,
Vrijeme održavanja: veljača 2016. godine.

 1. TEMA: Predavanje i radionica – Uzimanje i čuvanje uzoraka kukuruza u zrnu i silaže na poljoprivrednim gospodarstvima,

Predavač: Vlatka Jurković, mag. ing. tech. aliment.,
Trajanje predavanja: 180 min.,
Vrijeme održavanja: veljača 2016. godine.

 1. TEMA: Proizvodnja industrijske pira,

Predavač: prof. dr. sc. Milan Pospišil,
Trajanje predavanja: 120 min.,
Vrijeme održavanja: veljača 2016. godine.

 1. TEMA: Priprema tla, sjetva suncokret,

Predavač; KWS Sjeme d.o.o.
Trajanje predavanja: 180 min.,
Vrijeme održavanja: ožujak 2016. godine.

 1. TEMA: Priprema tla, kukuruza, pojava aflatoksina, prevencija,

Predavač: KWS Sjeme d.o.o,
Trajanje predavanja: 120 min.,
Vrijeme održavanja: travanj 2016. godine.

 1. TEMA: Priprema tla, Paulownia,

Predavač: Regionalni centar i gost predavač Robert Slezak,
Trajanje predavanja: 120 min.,
Vrijeme održavanja: travanj 2016. godine.

 1. TEMA: Mikoriza,

Predavač: Robert Slezak,
Trajanje predavanja: 120 min.,
Vrijeme održavanja: travanj 2016. godine.

 1. TEMA: Mikropropagacija, prednosti i značajke sadnog materijala,

Predavač: Sanela Lačić Grgurić, dipl. ing. agr.
Trajanje predavanja: 120 min.,
Vrijeme održavanja: svibanj 2016. godine.

 1. TEMA: Radionica u laboratoriju za mikropropagaciju,

Predavač: Marijana Krišto, ing.agr.
Trajanje radionice: 3 dana,
Vrijeme održavanja: lipanj 2016. godine.

 1. TEMA: Mogućnosti i dostupost fondova u poljoprivredi,

Predavač: CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije,
Trajanje predavanja: 120 min.,
Vrijeme održavanja: lipanj 2016.

 1. TEMA: Radionica – pisanje projekata

Predavač: CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije,
Trajanje radionice: 5 dana,
Vrijeme održavanja: lipanj 2016.

Osim poljoprivrednih tema na kojima će biti naglasak prilikom organiziranja edukacija i predavanja, Regionalni centar će organizirati predavanja i radionice na temu pokretanja poduzetničkog pothvata i svih tema koje će unaprijediti poslovanje jednog poljoprivrednog gospodarstva i povećati njegovu uspješnost i ekonomski rezultat.

Održavanje edukacija u području:

 • Osnove poduzetništva,
 • Marketing u poduzetništvu,
 • Planiranje poslovanja,
 • Financijske institucije i mogućnosti financiranja projekata u RH i EU,
 • Agencije i institucije u RH kao podrška poduzetnicima (HAMAG, AIK),
 • E – poslovanje.

Održavanje radionica u području:

 • Poslovno planiranje,
 • Project cycle management (PCM).