Natječaj za radna mjesta

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, podnose se u roku od 8 dana od objave na internet stranicama Regionalnog centra na adresi www.biotech.com.hr te internet adresi HZZ-a, prijave slati na adresu: Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o., Ivana Cankara 76, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« te naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.


NATJEČAJ
za slijedeća radna mjesta:

Uvjeti:

– diplomirani inženjer/inženjerka agronomije ili magistar/magistra agronomije,
– najmanje 2 godine radnog iskustva u biljnoj proizvodnji, poželjno na poslovima proizvodnje sjemena i sadnog materijala bilja,
– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
– poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, uvjerenje o završenom studiju te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
2.    za izbor na radno mjesto –POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR, obavlja sve poslove unutar proizvodnog procesa samostalno i prema nalogu nadređenog namještenika ostali poslovi određeni sistematizacijom radnih mjesta te opisom poslova i radnih zadataka. Rad u punom radnom vremenu uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju godinu dana.

Uvjeti:

– poljoprivredni tehničar/tehničarka,
– najmanje 2 godine radnog iskustva u biljnoj proizvodnji, poželjno na poslovima proizvodnje sjemena i sadnog materijala bilja,
– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
– poznavanje rada na osobnom računalu

Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, podnose se u roku od 8 dana od objave na internet stranicama Regionalnog centra na adresi www.biotech.com.hr te internet adresi HZZ-a, prijave slati na adresu: Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o., Ivana Cankara 76, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« te naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijavite se putem sljedećih linkova:

http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=63211340
http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=63210709