Za uspješno poslovanje Centra i osiguranje njegove konkurentnosti u regiji i šire neophodno je konstantno unapređivanje proizvodnje, brendiranje proizvoda, uočavanje problema unutar proizvodnog procesa te uvođenje inovacija unutar proizvodnog procesa kao i novih proizvoda. Moderna poljoprivredna proizvodnja se temelji s jedne strane na održivosti, a s druge strane na ostvarenju visokih prinosa što je neophodno kako bi se zadovoljile realne potrebe prema određenoj vrsti proizvoda te osigurala izvjesna financijska dobit.

BIOTECH analiza

Održiva proizvodnja pak podrazumijeva deintenzifikaciju svih procesa unutar poljoprivredne proizvodnje, a to znači smanjenu upotrebu pesticida, mehanizacije te ograničenu upotrebu mineralnih i organskih gnojiva.

Prema prethodno opisanim načinima proizvodnje i trendovima u poljoprivrednoj proizvodnji, istraživački program Centra će biti usmjeren na sljedeće:

 1. Razvoj novih tehnologija proizvodnje presadnica na klasičan i hidroponski način te ekološki način proizvodnje koji doprinose ekonomskom potencijalu zajednice.
 2. Istraživanje i utvrđivanje proizvodnih potencijala u kontinentalnoj Hrvatskoj.
 3. Utvrđivanje pogodnosti i tipova tla kod poljoprivrednih proizvođača za osnivanje ciljane proizvodnje.
 4. Istraživanje i utvrđivanje plodoreda i konsocijacije poljoprivrednih vrsta za koje Centar osigurava sadni materijal te implementacija rezultata kod poljoprivrednih proizvođača stremeći ka održivoj proizvodnji.
 5. Oplemenjivanje povrćarskih, voćarskih, ljekovitih i začinskih biljaka klasičnim programima oplemenjivanja te biotehnološkim metodama; održavanje i prikupljanje sjemena starih sorata i stvorenih linija i hibrida.
 6. Očuvanje, evaluacija i valorizacija autohtonog genetskog fonda povrća, voća, ljekovitog i začinskog bilja.
 7. Održivo gospodarenje poljoprivrednim resursima uključuje kontinuirani znanstveni rad na takvim rješenjima koja će zaštiti najvažnije resurse kontinentalne regije kao što su flora, fauna, tlo i voda.
 8. Istraživanje tržišta te razvoj vlastitih brendova.
 9. Razvoj i testiranje tehnologija proizvodnje, od konvencionalne do organske, u skladu sa specifičnim ekološkim i socioekonomskim uvjetima kontinentalne regije s ciljem isticanja i povećavanja konkurentnosti te održivosti proizvodnje.
 10. Razvoj fizikalno-kemijskih analiza poljoprivrednih proizvoda i tla te osnivanje agrokemijskog laboratorija.
 11. Razvoj transfera znanja što je jedna od najvažnijih odrednica u obrazovanju postojećih budućih generacija proizvođača i znanstvenika. Nadalje, nove spoznaje, kao rezultat istraživačke djelatnosti Centra, kontinuirano će se prenositi do krajnjih korisnika (akademska zajednica, poljoprivreda i gospodarstvo) putem predavanja, radionica, pisanih medija te izravne komunikacije.
 12. Centar će podupirati znanstveno-istraživački rad usmjeren ka rješavanju problema unutar svojih proizvodnih procesa i proizvodnih procesa poljoprivrednih proizvođača svog okružja u suradnji sa znanstveno-istraživačkim institucijama korištenjem suvremenih metoda i alata, a koji će uroditi novim tehnikama i znanjima prepoznatljivim u Hrvatskoj i šire.
BIOTECH sadnice