UVODNA RIJEČ

DIREKTORICA BIOTECH-a


Poljoprivreda i danas može hraniti i prehraniti, ne samo slavonskog čovjeka, ratara, seljaka, domaća poljoprivreda danas može hraniti Hrvatsku - ali samo pametna, moderna i suvremena poljoprivredna proizvodnja kakvu će u svome radu promovirati i poticati ovaj Centar – otuda i njegova važnost za ovaj kraj.

Anamarija Mađarević, mag.ing.agr.

Regionalni centar i suradnici

Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o. tvrtka je kojoj su osnivači Brodsko-posavska županije, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića i CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije. Osnovan je krajem 2013. godine i upisan je u Trgovčkom sudu u Slavonskom Brodu kao društvo s ograničenom odgovornošću čija je primarna djelatnost istraživanje i razvoj u eksperimentalnoj biotehnologiji.

Projekt Regionalnog centra, njegova izgradnja, opremanje kao i početak rada financirani su sredstvima fondova Europske unije (IPA IIIC) i proračunskim sredstvima Brodsko-posavske županije koja ovaj projekt, odnosno tvrtku prati i u prvim godinama njenoga rada.

biotech_kws

Organizacijska struktura Centra
Organizacijska struktura Centra

Ustrojstvo Centra

Ustrojbene jedinice Centra jesu:

 1. Uprava Centra,
 2. Odjel za biljnu proizvodnju,
 3. Odjel za istraživanje,
 4. Odjel za edukaciju,
 5. Odjel za savjetovanje,
 6. Odjel općih, pravnih i računovodstvenih poslova.

Važno je naglasiti kako je ustrojstvo, odnosno organizacijska struktura Centra predviđena Programom rada u provedbi projekta Regionalnog centra te se ona kao takva nije mijenjala, no zbog promijenjene gospodarske situacije i stanja županijskoga proračuna nije moguće popunjavanje radnih mjesta prema sistematizaciji radnih poslova i zadataka kako je predviđeno Projektom i Pravilnikom o sistematizaciji.

Napominjemo da su radna mjesta u odjelu za istraživanje i razvoj, te odjelu za edukaciju kao i u odjelima za savjetovanje te odjelu općih, pravnih i računovodstvenih poslova i dalje upražnjena te smo program rada Centra morali prilagoditi kako financijskim kapacitetima Centra tako i mogućnostima s obzirom na kadrove odnosno ljudske resurse s kojima Centar raspolaže.

Misija, vizija i cilj Centra

Misija Centra     

 • Razvoj i unapređivanje proizvodnje presadnica modernim tehnologijama

In vitro tehnologija – proizvodnja ovom tehnikom razmnožavanja omogućiti će centru proizvodnju zdravih i bez-virusnih presadnica te na taj način povećati njegovu konkurentnost kao i kroz usavršavanje in vitro tehnike na vrstama povrća, cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja, ukrasnog bilja, voća i vinove loze za koje još nije registrirana takva proizvodnja u zemlji i regiji.

Hidroponska tehnologija,

 • Razvoj istraživačkog potencijala – zapošljavanje mladih znanstvenika u cilju identifikacije i utvrđivanja prednosti, problema i metodologije unutar proizvodnog procesa koje će doprinijeti razvoju novih metoda i modela proizvodnje presadnica i sadnog materijala te isto tako povećati stopu zaposlenosti mladih znanstvenika u državi.
 • Razvoj savjetodavne komponente poslovanja – savjetodavna komponenta poslovanja u okviru Centra će djelovati kroz davanje savjeta postojećim i novim poljoprivrednim proizvođačima. Politika savjetovanja će biti uvjetovana pružanjem potpune podrške u pogledu savjetovanja te prodaje vlastitog sadnog materijala proizvođačima koji će ući u program podržane i praćene proizvodnje poljoprivrednog bilja od strane Centra.

Vizija Centra

 • Vodeća tvrtka za istraživanje i postavljanje tehnologija proizvodnje visokokvalitetnih presadnica – prema opisanoj misiji Centra i razvijenim tehnologijama proizvodnje presadnica, Centar će omogućiti daljnji rast proizvodnje, prodaje, distribucije te intenzivirati znanstvena istraživanja i ukupan napredak poljoprivredne biljne proizvodnje.
 • Unapređivanje poljoprivredne proizvodnje u regiji – distribucijom i proizvodnjom visokokvalitetnih presadnica kao i organizacijom namjenskih informativnih radionica, letaka te prisutnošću u medijima, Centar će unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u regiji.
 • Zapošljavanje mladih i pobuđivanje interesa ciljane populacije – kroz različite i brojne proizvodne programe
 • Pružanje savjetodavnih i edukativnih usluga – uz proizvodnju i zapošljavanje, aktivnosti Centra će biti usmjerene i na pružanje savjetodavnih usluga od kojih će većina biti cjelovita kao oblik kooperacije u vidu osiguranja sadnog materijala kod osnivanja novih proizvodnih pogona ili površina kod zainteresiranih proizvođača.

Cilj

Opći cilj Centra je potaknuti gospodarski rast u Brodsko-posavskoj županiji, temeljen na istraživačkim i razvojnim aktivnostima i transferu novih tehnologija u poljoprivredi, te postati glavna jezgra inovativnog načina proizvodnje sadnica u Županiji i pokretač partnerskih aktivnosti vezanih uz istraživanje, edukaciju i razvoj u poljoprivredi.

 • Suradnja sa sveučilišnim i znanstvenim ustanovama, Centru srodnim institucijama i gospodarstvom,
 • Konstantno unapređivanje i modernizacija proizvodnje,
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta,
 • Prijava patenata - intelektualno vlasništvo
 • Razvoj tehnologija proizvodnje presadnica in vitro i konvencionalnim metodama,
 • Ostvarivanje partnerstva u zemlji i regiji – osiguravanje konkurentnosti poslovanja na slobodnom velikom tržištu EU.

Djelatnici centra

Direktorica

Anamarija Mađarević

Anamarija Mađarević

Rođena 17. prosinca 1986. godine u Slavonskom Brodu, završila je Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, studij Biljna proizvodnja.

Radi na radnom mjestu direktorice Regionalnog centra.

Stručni suradnici u odjelu proizvodnje

Ivana Ferić

Ivana Ferić

Rođena je 12. rujna 1990. godine u Slavonskom Brodu , završila je Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, diplomski studij bilinogojstva , smjer Povrćarstvo i cvjećarstvo.

Radi na radnom mjestu Stručnog suradnika u odjelu proizvodnje.

Marijana Krišto

Marijana Krišto

Rođena je 05. veljače 1975. godine u Koprivnici. Završila je studijski program ratarskog profila na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i time stekla višu stručnu spremu i stručni naziv inženjer poljoprivrede - ratar.

Radi na radnom mjestu Stručnog suradnika u odjelu za proizvodnju.

Dunja Lipovac

Dunja Lipovac

Rođena je 29. siječnja 1993. godine u Slavonskom Brodu. Završila je diplomski sveučilišni studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Biljne znanosti. Radi na radnom mjestu Stručni suradnik u odjelu za proizvodnju.

Maja Knežević

Maja Knežević

Rođena u Slavonskom Brodu 27.03.1993. Završila je preddiplomski stručni studij bilinogojstva u Slavonskom Brodu, smjer Hortikultura. Radi na radnom mjestu Stručni suradnik u odjelu za proizvodnju.

Valentina Tomljanović

Valentina Tomljanović

Rođena je 31. ožujka 1993. godine u Slavonskom Brodu. Završila je diplomski sveučilišni studij Bilinogojstva, smjer Zaštita bilja, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Radi na radnom mjestu Stručni suradnik u odjelu za proizvodnju.

Martina Grabovac

Martina Grabovac

Rođena je 13. siječnja 1994. godine u Slavonskom Brodu. Završila je preddiplomski stručni studij bilinogojstva u Slavonskom Brodu, smjer Ratarstvo. Radi na radnom mjestu Stručni suradnik u odjelu za proizvodnju.

Koordinator za istraživanje i razvoj

Antonija Kovačević

Antonija Kovačević

Rođena je 28. kolovoza 1990. godine u Slavonskom Brodu. Završila je diplomski studij Agroekonomike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Radi na radnom mjestu Stručni suradnik u odjelu za proizvodnju.

Viši referent za materijalno financijske poslove

Eva Marijić

Eva Marijić

Rođena je 06. studenog 1989. godine u Slavonskom Brodu. Završila je stručni studij na Veleučilištu u Požegi, smjer Računovodstvo. Radi na radnom mjestu Viši referent za materijalno financijske poslove.

Stručni suradnik u odjelu proizvodnje, tehničar u proizvodnji

Martina Lesi

Martina Lesi

Rođena je 16. prosinca 1991. godine u Slavonskom Brodu, završila je Preddiplomski stručni studij bilinogojstva u Slavonskom Brodu, smjer Hortikultura. Radi na radnom mjestu Stručnog suradnika u odjelu proizvodnje, tehničar u proizvodnji.

Partneri Centra su: